5B

Team W L % PF PA
EASC - KY Storm Benzinger - 5B 8 0 1.000 343 165
EASC - KY Storm Bryant - 5B 6 3 0.667 295 201
EASC - Cincy Ice - 5B 5 4 0.556 265 253
EASC - Spartans - 5B 5 4 0.556 248 210
EASC - Young - 5B 2 6 0.250 129 251
EASC - Wildcats - 5B 0 9 0.000 143 366